היסטאריע מיט ר’ יחיאל

.באקענט אייך מיט די אידישע היסטאריע, מיט’ן וועכנטליכער שיעור פונעם בארימטן היסטאריקער, הרב יחיאל גאלדהאבער

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Saturday Jul 01, 2023

אן איבערזיכט אויף די קורת הדורות אין ירושלים פון נאכן תקופת בית שני.
פרק עשירי תקופת הממלוכים חלק ד'

Sunday Jun 04, 2023

אן איבערזיכט אויף די קורת הדורות אין ירושלים פון נאכן תקופת בית שני.
'פרק תשיעי תקופת הממלוכים חלק ג.

Sunday May 21, 2023

.אן איבערזיכט אויף די קורת הדורות אין ירושלים פון נאכן תקופת בית שני
.'פרק שמיני תקופת הממלוכים חלק ב

תקופת הממלוכים

Wednesday May 10, 2023

Wednesday May 10, 2023


.אן איבערזיכט אויף די קורת הדורות אין ירושלים פון נאכן תקופת בית שני
.פרק שביעי תקופת הממלוכים

Wednesday Apr 05, 2023

א היסטארישער אפהאנדלונג איבער "די מאשין מצות פאלעמיק" מיט פילע אינטערסאנטע אומבאקאנטע פרטים וויאזוי די שטורעמישע מחלוקת האט אויסגעקלאפט צווישן די הייליגע ירושלימ'ע געסלאך.
די רייבערייען צווישן די "פרושים" און די "חסידים" און דעת תורתם הק' פון די גדולי ירושלים אין יענע תקופה.
 

Friday Mar 17, 2023


.אן איבערזיכט אויף די קורת הדורות אין ירושלים פון נאכן תקופת בית שני
.פרק שישי תקופת האיובים חלק ג

Saturday Feb 18, 2023


.אן איבערזיכט אויף די קורת הדורות אין ירושלים פון נאכן תקופת בית שני
.פרק שישי תקופת האיובים חלק ב

תקופת האיובים

Sunday Feb 05, 2023

Sunday Feb 05, 2023


.אן איבערזיכט אויף די קורת הדורות אין ירושלים פון נאכן תקופת בית שני
.פרק חמישי תקופת האיובים

תקופת הצלבנים

Saturday Jan 21, 2023

Saturday Jan 21, 2023


תקופת הצלבנים

Saturday Jan 14, 2023

אן איבערזיכט איוף די קורת הדורות אין ירושלים פון נאכן תקופת בית שני
 ,פרק שלישי תקופת האיסלאם קדומה

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320